Par mums

Rekvizīti:

Latvijas Tirgotāju kamera

Lidoņu iela 22-11, Rīga LV 1055

PVN reģ.Nr.  LV 40008034113

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

LV89NDEA0000084729323

Kods NDEALV2X